Lá thu

19/11/2008,22:43:57 | 173 | 0muathu-1.jpg picture by nguyenlason

Đưa tay đón lá vàng thu
Ngày thơ vụt mất tưởng như... biến hình
Con đường nhỏ vắng lặng thinh
Đi về lơ đãng một mình là ta

Nhớ sao ngày tháng chưa xa
Cũng con phố vắng chén trà nửa đêm
Bây chừ kí ức không tên
Ta sao gọi mãi giữa miền bơ vơ
"Ngã lòng... vịn lấy câu thơ..."
Thấu chăng Phùng Quán lúc xưa giãi bày
Trút đi cho trọn mê say
Bao nhiêu lá trút lòng này ngả nghiêng!
 (10.10.2008)

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích