Môi quỳnh

20/02/2009,15:31:47 | 195 | 0hoaquynh-1.jpg picture by nguyenlason

Nén lòng
đợi
phút giao đêm
Quỳnh hoa một đóa cho em
mùa đầu

Thẹn thùng
ngó trước
nhìn sau
Trời đêm nghiêng xuống
chạm
đầu môi hoa
 (02.02.2009)

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích