Một tiếng ru

02/05/2009,13:15:21 | 285 | 3
mevacon-2.jpg picture by nguyenlason

Phố xuống.
Đêm buông.
Đèn mọc.
Người qua.
Xe lại.
Mịt mù...

Gác cao
trẻ nhà ai
khóc...
Giật mình!
Nhặt
một tiếng ru..
 (20.04.2009)

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


Nguyển văn thảo
    

21/06/2010 23:20:27

Tại sao tuấn không theo chủ đề " mẹ cõm còi bên những gánh lời ru " . bài thơ còn thiếu phong vị của tình mẫu tử để làm đòn bẫy bật lên tiếng ngất tâm hồn con người. Nhịp thơ vẫn chua chát như người mới làm thi suyễn .nhưng cũng xin chúc mừng vì nó hay hơn thơ của Thảo.........

Hoàng Mạnh Tuấn
    

03/08/2009 18:46:15

Giật mình!
Nhặt
một tiếng ru..
***************************************************
Bây giờ nhiều người mở băng hát ru cho con nghe đấy hiện đại đến...đau lòng nhưng còn hơn là quên cội nguồn dân tộc. Bài thơ ngắn gọn mà nói lên nhiều điều.

Mình vẫn tin mạch nguồn dân tộc vẫn không bao giờ vơi cạn. Nó chỉ bị cái phù phiếm nhất thời làm khuất lấp đi thôi... Cảm ơn bạn!

Trang
    

02/08/2009 09:01:04

Giật mình!
Nhặt
một tiếng ru..
***************************************************
Bây giờ nhiều người mở băng hát ru cho con nghe đấy hiện đại đến...đau lòng nhưng còn hơn là quên cội nguồn dân tộc. Bài thơ ngắn gọn mà nói lên nhiều điều.

Có thể bạn sẽ thích