Lục bát ngày mưa

12/08/2009,14:08:59 | 719 | 10
1220331662848183_file-1.jpg picture by nguyenlason

Chạm câu lục bát trong veo
Giọt mưa nắng giọt trăng treo la đà
Tôi từ ngọn cỏ bước ra
Khoái chè xanh chát nhút cà... vị quê


Đường thơ lảo đảo đi về
Rót sông một khúc uống lê thê đời
Mây mùa kết giọt mùa rơi
Câu thơ thả rớt khoảng trời nhân gian

Trăng xa ngái thế lại gần
Trăm năm dễ mấy tri âm hỡi người
...
Ừ thôi viết để mần chơi
Ừ thôi cứ viết đầy vơi nỗi niềm
Ừ thôi cơm - áo - gạo - tiền
Sắp đầy một gánh quẩy miền thong dong...
 (09.08.2009)

video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Bình luận


HMT
    

26/09/2009 07:51:14

"Ừ thôi viết để mần chơi
Ừ thôi cứ viết đầy vơi nỗi niềm
Ừ thôi cơm - áo - gạo - tiền
Sắp đầy một gánh quẩy miền thong dong..."
Muốn như thế lắm đó nhưng khó...

Thử cố xem!

Từ Đan
    

01/09/2009 16:04:44

"Ừ thôi viết để mần chơi
Ừ thôi cứ viết đầy vơi nỗi niềm
Ừ thôi cơm - áo - gạo - tiền
Sắp đầy một gánh quẩy miền thong dong..."
Muốn như thế lắm đó nhưng khó...

lason
    

20/08/2009 11:32:34

Trong veo lục bát một câu
Mưa chan ngấm cả vào đâu tận vần
Trăng treo vọng xuống trong ngần
Ai từ ngọn cỏ hiện dần bước ra

Chè xanh nhút mit tương cà
Tê tê đầu lưỡi đậm đà vị quê

Đường quê lục bát theo về
Sông xanh một thuở thơ nghe nỗi dòng
Kéo lê một khúc con sông
Rót nghiêng một chén nghe lòng đã say

Ngẩn người dưới bóng trăng nay
Trăm năm mới có nơi này tri âm

Quê hương biết mấy cho vần
Câu thơ lục bát ai ngân một đời

Ừ thì thơ thẩn để chơi
Ừ thì ngâm vịnh cho vơi nỗi niềm
Ngược xuôi cơm áo gạo tiền
Ôm cả mớ rồi vo viên… nuốt lòng

Bt
Cảm ơn nhà thơ!
Ngược xuôi cơm áo gạo tiền
Ôm cả mớ rồi vo viên… nuốt lòng

HMT sợ "đau bụng" lắm nên chăng gánh dọc miền thong dong là được rồi!