Hão huyền

06/06/2018,14:06:45 | 419 | 0

 


Tôi buông nét ngọc lên muôn lá
Mưa về phủ bóng cánh đài trang
Giọt như tơ phím rơi sao nhẹ?
Nên phút thơ ngây ước lỡ làng.

 

Mây chiều phiêu dạt cuối trời sương
Hoa cháy cây vàng thôi vấn vương
Người lỡ quên mau lời hẹn ước
Nên cánh chim về ai oán chăng?

 

20.10.2006

 


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7952','m35pp5ejbi7n66u675g36ivkn6','0','Guest','0','54.161.49.216','2018-08-21 04:02:02','/a85944/hao-huyen.html')