KHOẢNG LẶNGblueocean-1.jpg picture by nguyenlason

Cuộc đời là biển cả
Ai không bơi sẽ chìm
Nhưng bơi không đúng hướng
Cũng đáy bể mò kim.

(Vậy là anh cần có Chí và Hướng)
                                  7.11.2007

nguyen van thao

Hay lời thơ ý thơ hay lắm . thảo thích những bài như vậy!!!