Hoàng Mạnh Tuấn

704 View | 4

Nhớ mùa quê

06/06/2018 14:08:44


Đông đã về trong tiết gió heo may
Bàn chân kẻ những ô cờ trống rỗng
Mưa lạnh rơi mịt mù như sương sóng
Gió chiều lùa qua khe cửa nhà bên

 

 

 

Hoàng Mạnh Tuấn

313 View | 0

Khe Chung

06/06/2018 14:08:20

 

Ngôi nhà tôi ở cạnh một bờ khe
"Con sông nhỏ" hiền hoà về biển cả
Đây Khe Chung - cái tên sao nghe lạ!
Một nửa tôi một nửa của riêng em.

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Tuấn

344 View | 2

Mộng thấy Người thơ

06/06/2018 14:07:37

 

Đêm qua mộng thấy Hàn Mặc Tử
Người về giữa giấc chiêm bao tôi
Khoan thai dạo bước không tư lự
Hơi lạnh đường thơ ngấm trăng trời

Có thể bạn sẽ thích