Nhớ mùa quê

By Hoàng Mạnh Tuấn


Đông đã về trong tiết gió heo may
Bàn chân kẻ những ô cờ trống rỗng
Mưa lạnh rơi mịt mù như sương sóng
Gió chiều lùa qua khe cửa nhà bên

 

 

 

More...

Khe Chung

By Hoàng Mạnh Tuấn

 

Ngôi nhà tôi ở cạnh một bờ khe
"Con sông nhỏ" hiền hoà về biển cả
Đây Khe Chung - cái tên sao nghe lạ!
Một nửa tôi một nửa của riêng em.

 

 

 

 

More...

Mộng thấy Người thơ

By Hoàng Mạnh Tuấn

 

Đêm qua mộng thấy Hàn Mặc Tử
Người về giữa giấc chiêm bao tôi
Khoan thai dạo bước không tư lự
Hơi lạnh đường thơ ngấm trăng trời

More...