Hoàng Mạnh Tuấn

226 View | 0

Nụ cười tháng giêng

06/06/2018 13:41:16

 
Tháng giêng. Ai rắc mưa xuân
nhẹ trên chớp mắt đen ngần em tôi
Đường quê trong trẻo nụ cười
với tay dáng nhỏ hơi hơi chạnh lòng...

 

 

Hoàng Mạnh Tuấn

1307 View | 11

Mười sáu tháng năm

26/10/2016 23:31:33

 

Con đường
              Ngọn gió
                          Màn đêm...
Ta như chiếc lá bình yên lối này

Hoàng Mạnh Tuấn

388 View | 1

Huế chiêm bao

26/10/2016 23:29:39

 

Ước chi chừ Huế đổ mưa
cho mầm mộng mị gặp mùa nảy cây
Ta ngồi ngắm một giấc say
ngắm đôi má đỏ hây hây như cười

Có thể bạn sẽ thích