Hoàng Mạnh Tuấn

621 View | 9

Đừng phẳng lặng biển ơi!

15/05/2009 16:42:24

wave_sea_natura-02387597-1.jpg picture by nguyenlason

Em có nghe biển đêm
run run
viết vu vơ
lên lặng im đường cát
trăng đầu tháng nũng nịu
sương đầu tháng ỡm ờ

Hoàng Mạnh Tuấn

516 View | 7

Đêm cổ thành

06/05/2009 20:45:51

thanhcoquangtri-1.jpg picture by nguyenlason

Ta gặp trong cỏ xanh
trên tán dừa xanh
một giọng nói
Gặp trong viên gạch màu nâu
những tiếng cười...

Hoàng Mạnh Tuấn

215 View | 0

Hai sáu tháng tư

06/05/2009 20:10:51


Xuyenchi-1-1.jpg picture by nguyenlason
                 Gửi B.C

Những mẩu chuyện kéo dài đằng đẳng
Chiều lặng im dường chẳng muốn đi
Nẻo đường tìm nụ xuyến chi
Tháng tư hoa trắng trong mi mắt trầm

Có thể bạn sẽ thích