Hão huyền

By Hoàng Mạnh Tuấn

 


Tôi buông nét ngọc lên muôn lá
Mưa về phủ bóng cánh đài trang
Giọt như tơ phím rơi sao nhẹ?
Nên phút thơ ngây ước lỡ làng.

More...

Rừng chiều

By Hoàng Mạnh Tuấn

 

Lãng đãng sương chiều vi vút thông
Cành kim ủ nắng tím mơ lòng
Phấn vàng vương nhẹ trên cành biếc
Mây xám cuối trời trôi hư không.

More...

Quê ngoại

By Hoàng Mạnh Tuấn

 

Đã mấy năm trời xa Đức Long
Từ độ mùa quê lúa đang đòng
Có bóng con cò ban trưa nắng    
Những chiều ngụp lặn bên triền sông

More...