Hoàng Mạnh Tuấn

420 View | 0

Hão huyền

06/06/2018 14:06:45

 


Tôi buông nét ngọc lên muôn lá
Mưa về phủ bóng cánh đài trang
Giọt như tơ phím rơi sao nhẹ?
Nên phút thơ ngây ước lỡ làng.

Hoàng Mạnh Tuấn

316 View | 0

Rừng chiều

06/06/2018 14:06:33

 

Lãng đãng sương chiều vi vút thông
Cành kim ủ nắng tím mơ lòng
Phấn vàng vương nhẹ trên cành biếc
Mây xám cuối trời trôi hư không.

Hoàng Mạnh Tuấn

282 View | 0

Quê ngoại

06/06/2018 14:06:13

 

Đã mấy năm trời xa Đức Long
Từ độ mùa quê lúa đang đòng
Có bóng con cò ban trưa nắng    
Những chiều ngụp lặn bên triền sông

Có thể bạn sẽ thích


Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7952','d4hrnaptlajkrij0kj41tfm3i4','0','Guest','0','54.161.49.216','2018-08-21 04:02:28','/news/page-2.html')