Mười sáu tháng năm

By Hoàng Mạnh Tuấn

 

Con đường
              Ngọn gió
                          Màn đêm...
Ta như chiếc lá bình yên lối này

More...

Huế chiêm bao

By Hoàng Mạnh Tuấn

 

Ước chi chừ Huế đổ mưa
cho mầm mộng mị gặp mùa nảy cây
Ta ngồi ngắm một giấc say
ngắm đôi má đỏ hây hây như cười

More...

Lục bát ngày mưa

By Hoàng Mạnh Tuấn

1220331662848183_file-1.jpg picture by nguyenlason

Chạm câu lục bát trong veo
Giọt mưa nắng giọt trăng treo la đà
Tôi từ ngọn cỏ bước ra
Khoái chè xanh chát nhút cà... vị quê

More...