Đêm cổ thành

By Hoàng Mạnh Tuấn

thanhcoquangtri-1.jpg picture by nguyenlason

Ta gặp trong cỏ xanh
trên tán dừa xanh
một giọng nói
Gặp trong viên gạch màu nâu
những tiếng cười...

More...

Hai sáu tháng tư

By Hoàng Mạnh Tuấn


Xuyenchi-1-1.jpg picture by nguyenlason
                 Gửi B.C

Những mẩu chuyện kéo dài đằng đẳng
Chiều lặng im dường chẳng muốn đi
Nẻo đường tìm nụ xuyến chi
Tháng tư hoa trắng trong mi mắt trầm

More...

Ngủ đi anh

By Hoàng Mạnh Tuấn

Trang1-1.jpg picture by nguyenlason

Ngủ đi anh trời sắp sáng rồi
Đêm vật vả trở trăn dòng suy nghĩ
Ngoài khơi xa bầu trời đêm lặng lẽ
Ngôi sao mai thức đợi bình minh

More...