Một tiếng ru

By Hoàng Mạnh Tuấn

mevacon-2.jpg picture by nguyenlason

Phố xuống.
Đêm buông.
Đèn mọc.
Người qua.
Xe lại.
Mịt mù...

More...

Lặng lẽ đêm

By Hoàng Mạnh Tuấn

ganhhangrong-1.jpg picture by nguyenlason

Tôi thích đêm
lặng yên
bí ẩn
đất lành geo ý nghĩ
minh chứng sự sáng trong
đêm hoang sơ
cồn cào cồn cào...

More...

Tưởng nhớ

By Hoàng Mạnh Tuấn

honque05-1.jpg picture by nguyenlason

Cây lúa tưởng nhớ đồng cò bay thẳng cánh
thuở "ngày xửa ngày xưa"...
nép phố phường đang lô xô mọc
khói nhà máy cuộn sương

More...